Il-perit Robert Musumeci qieghed jaghti presentazzjoni lil advisory board tal-BICC

Il-perit Robert Musumeci qieghed jaghti presentazzjoni lil advisory board tal-BICC dwar il-pjan tal-gvern dwar ir-riforma tad-dipartiment tal-artijiet. Matul il-laqgha saru diversi suggerimenti u kummenti lil-perit Musumeci fejn dan wera s-sodisfazzjon tieghu dwar dawn is-suggerimenti u ser jevalwhom u ser jinkludihom fil-konsultazzjoni pubblika.