BICC Advisory Board Meeting

Laqgha tal-Advisory Board tal-Building Industry Consultative Council (BICC) nhar il-Gimgha 13 ta’ Novembru. Waqt din il-laqgha gew prezentati rapporti dwar il-progress tal-inizjattivi tal-iskill cards u tal-EcoBuild. Saret diskussjoni ukoll dwar il-mizura tal-budget dwar propjeta kummercjali abbandunata. Kif ukoll bdiet diskussjoni dwar ir-rwol tal-BICC biex jghin l-industrija tal-bini fi swieq barranin